• Home
 • Inschrijving
 • Activiteiten
 • Parkeren
 • Contact
 • Marktinfo
 • Ontstaansgeschiedenis

  Op 10 juni 1438, verleent bisschop Rudolf van Diepholt aan ‘de parochianen van Paesloe’ het recht tot instelling van een zelfstandig schoutambt en het recht om twee jaarmarkten te houden ‘in de Oldemarck’. Deze jaarmarkten duurden ongeveer 10 dagen en mochten worden gehouden in het voor- en in het najaar. De najaarsmarkt moest worden beëindigd op de sterfdag van de Heilige Lambertus (17 september). Dit is in 1438 het begin van een bloeiende handel en bedrijvigheid in Oldemarkt. Vooral de boter- en de biggenmarkt waren bekend. Deze markten zijn in stand gebleven tot rond 1900. Rond de jaren  1950 is een poging gedaan weer een markt op te zetten: een twee wekelijkse markt, “disjesmarkt” genoemd. Deze markt heeft het niet lang vol kunnen houden.

  In 1973 nam Willem Boekee, Hagenaar van geboorte en wonend in Oldemarkt, het initiatief om op de Hemelvaartsdag een jaarmarkt te organiseren. Dit werd direct een succes. Het aanvankelijke idee van een kunst- en antiekmarkt groeide binnen enkele jaren uit tot een in de wijde omtrek bekende jaarmarkt. Met een verwijzing naar de in de oorspronkelijke akte genoemde heilige Lambertus kreeg deze markt de naam St. Lambertusmarkt. Elk jaar op Hemelvaartsdag trekt de markt naar schatting 30 tot 40 duizend bezoekers.

  St. Lambertusmarkt

  De markt wordt gehouden in het centrum van het dorp. Het parcours loopt door tot 3 van de 4 toegangswegen. De totale lengte bedraagt 1,6 km waarop ruim 200 marktkooplieden een standplaats innemen. Alle branches zijn welkom op de markt. De organisatie streeft naar een optimaal aanbod  producten en diensten. Door een uitgekiende standplaatstoewijzing kan het publiek volop van de markt genieten en inkopen doen. De markt duurt van 9 uur tot 16 uur.

  lambertus

  Centraal meldpunt

  Als gastheer voor 30 tot 40.000 bezoekers begrijpen wij dat er iets verloren kan worden; dat een kind de ouders niet meer kan vinden. Er is een centraal meldpunt waar gevonden voorwerpen, zoekgeraakte kinderen etc. gebracht kunnen worden. Dat is de St. Bernardusschool in het centrum van de markt. Met een permanente telefoonbezetting is deze post altijd bereikbaar. Tel 0561-451888.

  meldpunt